datenschutz

Gegevensbescherming
Verzamelen van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van websites correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Anonieme informatie van dit type wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.
koekjes

We gebruiken de toestemmingstool “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en gelijkaardige technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de relevante toestemmingen te beheren. Details over de werking van “Real Cookie Banner” vindt u op <a href=”https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl. io /de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is artikel 6, lid 1, onder c) AVG en artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën en de relevante toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.
Levering van betaalde diensten

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen we om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens.
SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.
Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich daadwerkelijk registreert, gebruiken we de “dubbele opt-in”-procedure. Hiervoor loggen wij de inschrijving op de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hier gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook te allen tijde rechtstreeks op deze website afmelden of ons uw verzoek meedelen via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contact Formulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.
Verwijdering of blokkering van de gegevens

We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom slechts zo lang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen die door de wetgever zijn voorzien. Nadat het betreffende doel is komen te vervallen of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.
Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Dit voorkomt toekomstige detectie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.
Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – al is op dit moment onduidelijk of en voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/
Adobe Typekit gebruiken

We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een service van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de door ons gebruikte lettertypen te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor onze website. Dit geeft Adobe de informatie dat onze website is geopend vanaf uw IP-adres. Zie voor meer informatie over Adobe Typekit het privacybeleid van Adobe, dat u hier kunt raadplegen: www.adobe.com/privacy/typekit.html
Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.
Ingesloten YouTube-video’s

We integreren YouTube-video’s op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale plug-ins

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van zogenaamde “social media buttons”. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we voor de implementatie op de “Shariff”-oplossing. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder verzonden. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de social media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – VS)
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – VS)
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – VS)
Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht op correctie, blokkering of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op via e-mail. De contactgegevens vindt u hieronder.

Om te allen tijde rekening te kunnen houden met een blokkering van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, op voorwaarde dat er geen wettelijke archiveringsplicht is. Als er een dergelijke verplichting is, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met ingang voor de toekomst.
Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, b.v. B. bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.
Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen

datenschutz@kletterwald.net© 2019 Kletterwald Niederrhein GmbH

Cookie Consent with Real Cookie Banner